porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE Zeyno’nun Oğlu - Halide Edip Adıvar ⋆ E-KitapHane
porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE
Anasayfa / Roman / Zeyno’nun Oğlu – Halide Edip Adıvar

Zeyno’nun Oğlu – Halide Edip Adıvar

Zeyno’nun Oğlu – Halide Edip Adıvar

Zeyno’nun bu kadar geçmişten uzaklaşmış görünen tabiî durgun dostluğu onda acayip güceniklik uyandırdı. Demek Zeyno hiçbir çaba sarfetmeden geçmiş günlere kayıtsız oluvermişti. O geçmiş günleri şimdi nasıl bir açıdan görüyordu? Hasan, bunu şiddetle merak ediyordu.

Zeyno’nun Oğlu – Halide Edip Adıvar

Hasanla ortak ıstırap ve kendinden geçiş dakikalarını şimdi tecrübesiz bir kızın yakışıklı bir subaya duyduğu geçici bir zâf diye mi telâkki ediyordu? Hasan, Zeyno’nun çok zaman kendi düşünce ve duygularını yabancı bir adammış gibi biraz alaycı bir anlayışla tahlil ettiğini pek iyi hatırlıyordu. Belki şimdi kendi kendine:

Ben nasıl oldu da bu sathî askeri sevdim? Nasıl acemi bir kız gibi hareket etmişim? Fakat zavallı, ne de olsa Azize’nin kocası, dost davranmalı, diyordu.
Hastalıklı bir duygunlukla Zeyno’nun yüzünde kendi düşüncelerini ariyan Hasan, onun üzüntüyle buğulanan, gözlerinde iki istihza noktası görür gibi oldu. Hayır, hayır, Hasan’ın bir kadının dostluğuna bile ihtiyacı yoktu. Hasan’ı hem onurundan, hem kalbinden vuran, sonra bundan haberi yokmuş gibi bir arkadaş davranışı takman bu kadınla aralarında devamlı bir resmiyet ne kadar çabuk kurulursa o kadar iyi oluıdu. Kaba denilecek kadar anî ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı.
— Acaba mektubumu aldınız mı? Emirlerinizi ne zaman telâkki edeceğim? Ben nisanın on beşinde, mutlaka hareket etmek zorundayım. Çünkü bugün taburumun nisanın sonunda Mardin’e hareket edeceğini haber aldım. On beş günde hazırlanmak size zor gelirse yüzbaşı Ekremle beraber hareketiniz için tertibat alırız. Muhsin Bey, sizi Mardin’e gelir alır.
Zeyno’nun yüzündeki gerginlik garip bir biçimde arttı, gözlerinde kızgınlık, acı, belki de biraz hayret vardı. Her halde çenesi biraz daha incelmiş, gözleri daha büyümüştü. Fakat dudaklarındaki ince titreyiş, tavrmdaki açık ve sıcak teklifsizlik geçmişti. Artık dudaklarında titreyiş yerine keskin ve açık çizgiler, tavrında ketum, sessiz bir resmiyet belirivermişti. Yalnız sesinde belki ince bir alaya benzer bir perde ile:
On günde hazırlanmak zor da olsa sizinle beraber gitmek zorundayım. Muhsin Bey, mektubunda bu noktada ısrar ediyor.

Zeyno’nun Oğlu - Halide Edip Adıvar
Zeyno’nun Oğlu – Halide Edip Adıvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir