porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku ⋆ E-KitapHane
porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE
Anasayfa / Bilim Kitapları / Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku

Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku

Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku

Çağdaş cerrahinin gelişimine kadarki dönemlerde tedavinin büyük bir kısmı, basit eczalardan elde
edilen “müfred devâ”lar ya da bunların karışımından elde edilen “mürekkeb devâ”larla yapılıyordu.
Yalnızca “müfred devâ”ları kapsayan eserlere “müfredât-ı tıbb” ya da kısaca “müfredât”, “mürekkeb
devâ”ları kapsayan eserlere ise “mürekkebât” ya da “akrabadin” denmektedir. “Müfredât”ların
ünlüleri arasında en başta, Dioskorides’in De materia medica’sı ile el-Bîrûnî’nin Kitâb elSaydala’sı
yer alır.

18. yüzyıl Batı dünyasında eczalarla tedavi kitapları yazma geleneği çoktan terk edilmiş,
Rönesans’la başlayarak gelişen zooloji, mineraloji ve botanik bilimleri 17. yüzyılda mikroskopun
keşfiyle yeni bir çehre kazanmış, 18. yüzyılda Linnaeus’un sınıflandırma çalışmaları özellikle
botanikte bir dönüm noktası yaratmıştı. 18. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde de modernleşme
çalışmalarının başladığı, çevirilerin hız kazandığı bir dönemdir. Ancak yine de geleneksel anlayış
sürüyor ve Batı’daki gelişmeler, oldukça geriden izleniyordu. Tedavinin eczalara dayandırılması ve
etkilerinin “hıltlar”la açıklanması düşüncesinden ise ancak 19. yüzyılda vazgeçilmiştir.

“Müfred devâ” terimi, günümüzde “basit drog” terimi ile karşılanmaktadır. Farsça “droa” (koku,
deva) sözcüğünden geldiği söylenen drog sözcüğünün, “eczanelerde, nebâtatçılarda, baharatçılarda
satılan tıbbî ve sınaî çeşitli maddelere verilen ad”, “ecza-yı tıbbiyye ve ispençiyariyye ve
kimyeviyye ile boyacılığa özgü nesne” ve “eczacılık, kimya ve boya sanayisinde kullanılan bitkisel,
hayvansal, madensel ilkel maddelere verilen ad” gibi çeşitli tanımları vardır. Bunlarda görüldüğü
üzere drog, “ecza” sözcüğüyle karşılanmaktadır ve ilaç anlamına kullanılmamalıdır.

Mezopotamya Uygarlığı Dönemi: Fırat ve Dicle arasındaki bölgede Akkad, Sümer, Babil ve
Asurluların oluşturdukları, İÖ 3000’li yıllardan İS 7. yüzyıla kadar süren uygarlıklara ait kil
tabletlerin okunması, kullanılan eczaların, az miktarda hayvansal ve mineral kaynaklı olanların yanı
sıra önemli bir kısmının bitkisel olduğunu göstermiştir. Adı sık geçen bitkisel eczalar arasında
çöpleme, adamotu, banotu, haşhaş, kekik, nane, safran gibi, günümüzde kullanılanlar da yer
almaktadır. Mineral ve kimyasal ilaçlar arasında kükürt, arsenik, güherçile, antimon, demir oksit,
bakır tozu, şap gibi maddeler bulunmaktadır.

Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku
Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku
Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir