porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE Bilim Kitapları arşivleri ⋆ E-KitapHane
porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE
Anasayfa / Etiket Arşivi: Bilim Kitapları

Etiket Arşivi: Bilim Kitapları

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku Benim politik ülküm demokratik ülkü­ dür. Herkes saygı görmeli ama, hiç kimseye tapılmamalıdır. Bana karşı insanların gere­ ğinden çok saygı ve hayranlık göstermesi talihin bir cilvesidir. Bunda benim kabahatim olmadığı gibi, hak etmiş de değilim bunu. Bu aşırı saygı, benim cılız gücüm ve …

kitabı incele.

Ceviz Kabuğundaki Evren Stephan Hawking E-Kitap İndir

Ceviz Kabuğundaki Evren Stephan Hawking E-Kitap İndir

Ceviz Kabuğundaki Evren Stephan Hawking E-Kitap İndir Ceviz Kabuğundaki Evren Stephan Hawking E-Kitap İndir Hawkingin çok satan kitabı Vaktin Kısa Tarihinden sonraki gelişmeleri ve en yeni ilmi belirtileri içeren Ceviz Kabuğundaki Evren, kuantum mekaniğinden sicim teorilerine, genel görelilikten 11-boyutlu süper-kütleçekime, Büyük Patlamadan evrenin yazgınına kadar bütün tartışmaları kapsıyor. Bu kitapta …

kitabı incele.

Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku

Zeki Tez İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası E-Kitap İndir Oku Çağdaş cerrahinin gelişimine kadarki dönemlerde tedavinin büyük bir kısmı, basit eczalardan elde edilen “müfred devâ”lar ya da bunların karışımından elde edilen “mürekkeb devâ”larla yapılıyordu. Yalnızca “müfred devâ”ları kapsayan eserlere “müfredât-ı tıbb” ya da kısaca “müfredât”, “mürekkeb devâ”ları kapsayan eserlere ise …

kitabı incele.

Charles Darwin – İnsanın Türeyişi E-Kitap İndir Oku

Charles Darwin – İnsanın Türeyişi E-Kitap İndir Oku

Charles Darwin – İnsanın Türeyişi E-Kitap İndir Oku DAHA KALIMLI OLAN TOPLUMSAL İÇGÜDÜLER, AZ SÜREKLİ OLAN ÖBÜR İÇGÜDÜLERE ÜSTÜN GELİR Bununla birlikte, şimdiki görüş açımız bakımından bütün ahlak duygusu sorununun çevresinde döndüğü ana noktayı henüz söz konusu etmedik. Bir insan, içgüdüsel bir tutkuya bir öbüründen daha çok boyun eğmek zorunluğunda …

kitabı incele.

Necati Demiroğlu Kuantum Mekaniği E-Kitap İndir Oku

Necati Demiroğlu Kuantum Mekaniği E-Kitap İndir Oku Necati Demiroğlu Yazarımız Necati DEMİROĞLU 1968 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1990 yılında özel sebeplerden dolayı okuldan ayrılarak 1991 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan yazarımız okulu bitirdikten sonra ilk görev yeri …

kitabı incele.

Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku

Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku Bu kitabın (İngilizce orijinalinin) adı, Robert Heinlein’in çok uzun dönemli bilimsel projelere adanmış olan vakfı anlatan bir romanından alınmıştır. Vakıf, beklenen sonuçları en az iki yüzyıl sonra gerçekleşebilecek olan projeleri desteklemekle gurur duymaktadır. Bununla birlikte, vakfın en akıl almaz girişimlerinin hemen kâr …

kitabı incele.

Öner Ünalan – Darwin Ne Yaptı? E-Kitap İndir Oku

Öner Ünalan – Darwin Ne Yaptı

Öner Ünalan – Darwin Ne Yaptı? E-Kitap İndir Oku YARATILIŞ DOGMASI Darwin der ki: “… başarabildiğim en titiz çalışmadan ve en nesnel (objective) yargılamadan sonra, doğa bilginlerinin yakın zamana dek benimsedikleri ve eskiden benim de benimsediğim görüşün –yani, her türün başlı başına yaratılmış olduğu görüşünün– yanlışlığı konusunda hiç kuşkum yoktur. …

kitabı incele.

Zeki Tez – Tıbbın Gizemli Tarihi E-Kitap İndir Oku

Zeki Tez – Tıbbın Gizemli Tarihi E-Kitap İndir Oku

Zeki Tez – Tıbbın Gizemli Tarihi E-Kitap İndir Oku Romalılar’ın tedavi sanatı konusunda yaralandıkları bilgi kaynaklarının yalnızca Yunan tıbbı olduğunu kabul etmek doğru olmaz. Romalılar’ın başlangıçta Etrüskler’den çok etkilendiği bilinmektedir. Etrüskler’in, Romalılar’dan önce, İÖ 10.-8. yüzyıllar arasında Küçük Asya’nın (Anadolu) Lydia (Batı Anadolu’da başkenti Sardes / Salihli olan krallık) bölgesinden …

kitabı incele.

100 Soruda Evrim Kuramı ve Bağnazlık E-Kitap İndir Oku

100-soruda-evrim-kurami-bagnazlik-e-kitap-indir-oku

Cemal Yıldırım – 100 Soruda Evrim Kuramı ve Bağnazlık E-Kitap İndir Oku Cemal Yıldırım – 100 Soruda Evrim Kuramı ve Bağnazlık E-Kitap İndir Oku Soru 10: Evrim düşüncesi nasıl doğdu? 100-soruda-evrim-kurami-bagnazlik-e-kitap-indir-oku İlginçtir, insanoğlu doğada aradığı düzeni önce doğrudan deneyimine giren alanlarda (örneğin, organizmaların yapı ve işlevleri, insanın kendi duyma, düşünme ve …

kitabı incele.

Richard Dawkins – Tanrı Yanılgısı E-Kitap İndir Oku

Richard Dawkins – Tanrı Yanılgısı E-Kitap İndir Oku

Richard Dawkins – Tanrı Yanılgısı E-Kitap İndir Oku Richard Dawkins – Tanrı Yanılgısı E-Kitap İndir Oku Toplumumuzda dindar olmayanlar dahil neredeyse herkesin kabul etti ği genel bir sanı vardır; bu, dinsel inancın bilhassa saldırılara karşı savunmasız olduğu ve olağandışı kalınlıkta bir saygı duvarıyla korunması gerektiğidir. … Douglas Adams … bu …

kitabı incele.