porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku ⋆ E-KitapHane
porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE
Anasayfa / Bilim Kitapları / Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Benim politik ülküm demokratik ülkü­
dür. Herkes saygı görmeli ama, hiç kimseye
tapılmamalıdır. Bana karşı insanların gere­
ğinden çok saygı ve hayranlık göstermesi talihin
bir cilvesidir. Bunda benim kabahatim
olmadığı gibi, hak etmiş de değilim bunu. Bu
aşırı saygı, benim cılız gücüm ve ardı arası
gelmez didinmelerimle bulduğum bir kaç dü­
şünceyi anlamakta zorluk çekmelerinden gelebilir.
Çok iyi biliyorum ki, her hangi bir örgütü
gerçekleştirmek için, bir tek kişinin dü­
şünmesi, buyurması ve toptan sorumluluk
yüklenmesi gerekir.

Ama yönetilenler baskı
altında olmamalıdır. Yöneticilerini seçebilmelidirler.
Zorbalığa dayanan otokratik bir
düzen, bence, kısa zamanda bozulur. Çünkü,
zorbalık ruhça aşağılık insanları çeker ve
dâhi zorbaların yerine haydutların geçmesi
şaşmaz bir yasadır bence. Bu yüzden, bugün
İtalya’da ve Rusya’da gördüğüm böylesi dü­
zenlerin karşısındayım var gücümle. Bugünkü
Avrupada demokrasi yolunun gözden
düşmesinin nedenini, demokrasinin temel dü­
şüncesinde değil, hükümet başındakilerin kolay
değişkenliğinde ve oy mekanizmasının
kişileri tek tek hesaba^ katmayan niteliğindedir.
Ama bence Kuzey Amerika Birleşik
Devletleri bu bakımdan doğru yolu bulmuş­
lardır. Uzunca bir süre için seçilmiş sorumlu
bir başkanları vardır, ve bu başkan sorumlu

luğunu etkin olarak taşımasına yetecek güç­
ten yoksun değildir. Buna karşılık, bizim politik
sistemimizde insan tekinin hastalık ya
da yoksulluk hallerinde gördüğü geniş ilgiyi
değerli buluyorum. İnsanlığın çarklarında,
bana gerçekten önemli görünen devlet değil,
yaratıcı ve duygun insanteki kişiliğidir. Soylu
ve yüce olanı yaratan odur. Çoğunluksa
düşüncede budalalığa, duygularda şaşkınlığa
düşebilir.

Bu konu beni sürü haline gelen insan
topluluklarının en kötüsünden, hiç sevmedi­
ğim ordudan söz açmaya götürüyor. ( 1 ) Bir
mızıkanın ardından sıra sıra yürümekten
zevk alan kimseyi adam yerine koymam. Onda
bir beyin olmasa da olur. Yalnız murdar
ilikle bu iş pekâlâ başarılabilir, insan uygarlı­
ğının bu yüz karasını bir an önce yok etmek
gerekir. Ismarlama kahramanlık, budalaca
oldu bittiler, sözde yurtseverlik palavraları
tiksindirir beni. Savaş ne kadar iğrenç, ne kadar
aşağılık geliyor bana!

Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku
Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku
Albert Einstein Dünyamıza Bakış E-Kitap İndir Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir