oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun fuck google Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku ⋆ E-KitapHane
oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun fuck google
Anasayfa / Bilim Kitapları / Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku

Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku

Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku

Bu kitabın (İngilizce orijinalinin) adı, Robert Heinlein’in çok uzun dönemli bilimsel projelere
adanmış olan vakfı anlatan bir romanından alınmıştır. Vakıf, beklenen sonuçları en az iki yüzyıl sonra
gerçekleşebilecek olan projeleri desteklemekle gurur duymaktadır. Bununla birlikte, vakfın en akıl
almaz girişimlerinin hemen kâr etmeye başlaması yöneticileri dehşete düşürmekte ve canlarını
sıkmaktadır.

Heinlein’in hayali vakfı gibi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi de iki yüzyıl
kadar uzak değilse bile, geleceğe yönelik planlar yapmaya çalışmaktadır. Önde gelen bilim
adamlarının oluşturduğu özel bir örgüt olan Ulusal Bilimler Akademisi, 1863 yılında hükümete bilim
ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. 1960’tan beri her on yılı
başlangıcında, bir grup bilim adamım Astronomi ve Astrofizik Araştırma Komitesi üyeleri olarak
atar. Bu komite, Amerikan astronomisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek gelecek on
yıldaki girişim öncelikleri konularında önerilerde bulunur. 1990’ların planlarını yapmak üzere
oluşturulan komiteye Princeton’daki ileri Araştırmalar Enstitüsü’nden John Bahcall başkanlık etti.
Geçmişte, önerilen projelerin yaklaşık üçte ikisi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından
finanse edilerek uygulamaya konmuştur. Büyük projelerde ise bu süreç yirmi yıl gibi uzun bir zaman
alabilmektedir.

1990 Astronomi ve Astrofizik Araştırma Komitesi ve onun hazırlayacağı rapor için temel bilimsel
konuları ve önerileri kapsayan geniş bir özet hazırlamam istendi. Bu kitap, sözü edilen özeti temel
almaktadır. Astronomi tarih boyunca dünyaya bakışımızı biçimlendirdiğinden, astronomiyi insan
açısından doğru bir perspektife yerleştirmek amacıyla tarihsel ve kültürel bir altyapı ekledim. Aynı
zamanda bazı çağdaş bilim adamları ile ilgili biyografik bilgilerle birlikte bilim adamlarının kendi
sözlerine de yer verdim.

Yıldızların Zamanı, kendisini bilimle sınırlamıştır. Önerilen programların uygulamaya konabilmesi
için, fiyat etiketleri, bütçeler, zaman çizelgeleri, ulusal öncelikler ve kurumsal kontrol gibi bazı ek
etkilerin de göz önüne alınması gerektiği açıktır. Bu konuların bazılarından burada söz etmek
istiyorum. Astronomi ile ilgili bilimsel projeler kabaca üç kategoriye ayrılabilir…

Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku
Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku
Alan Lightman – Yıldızların Zamanı E-Kitap İndir Oku

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir